به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۶۶

بشارت را برسانیم

انتخاب فایل صوتی
بشارت را برسانیم
تغییر نما
متن

‏(‏مکاشفه ۱۴:‏۶،‏ ۷‏)‏

 1. ۱.‏ مقصودِ یَهُوَه بوده قرن‌ها پنهان

  رازِ مقدّسش بر ما شد نمایان

  محبت و عدالتِ یاه بی‌پایان

  رحمت کند بخشد خطا را با احسان

  مسیح شد پادشاه و سَرورِ جهان

  حکومتش دهد برکاتِ فراوان

  یَهُوَه قومی برگزیده از جهان

  که چون عروسِ عیسی باشند آن خوبان

 2. ۲.‏ امروز کلامِ مژده را کنیم آغاز

  یَهُوَه منشأ اسرار و رمز و راز

  فرشتگان با ما این مژده را گویند

  همکارِ ما در کارِ موعظه باشند

  در هر کجا محبتِ یاه را یابیم

  سپاسِ نامِ پاکِ او را ما می‌خوانیم

  این مژده را ما تا ابد همی گوییم

  از نامِ شاهدانِ یَهُوَه شادیم