به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۶۴

زمان درو فرا رسید

انتخاب فایل صوتی
زمان درو فرا رسید
تغییر نما
متن

‏(‏مَتّی ۱۳:‏۱-‏۲۳‏)‏

 1. ۱.‏ با شادی این مژده را بشنو

  رسیده موسمِ درو

  مزارع سفید و پربارند

  آماده‌ایم بهرِ درو

  مسیح الگوی ما می‌باشد

  او یاور و هادی باشد

  افتخارِ بی‌همتا ما داریم

  حاصلِ زمین را بینیم

 2. ۲.‏ محبتِ به خدایمان

  وَ مهرِ به همسایگان

  وادارد تا مژده را گوییم

  زمانِ کوتاهی داریم

  بشارت بر ما شادی بخشد

  برکات‌ها را می‌یابیم

  وفادار می‌باشیم ما تا پایان

  با خوشی بشارت دهیم