به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 سرود ۶۳

ما شاهدان یَهُوَه هستیم!‏

انتخاب فایل صوتی
ما شاهدان یَهُوَه هستیم!‏
تغییر نما
متن

‏(‏اِشَعْیا ۴۳:‏۱۰-‏۱۲‏)‏

 1. ۱.‏ از چوب و سنگ و طلا

  انسان‌ها سازند خدا

  پرستند بت‌ها را

  نشْناسند حق را

  راهِ خطا می‌روند

  از بت‌ها مأیوس شوند

  اما یَهُوَه قادر بُوَد

  پیروز شود در همه جا

   

  شاهدانِ یَهُوَه،‏ هستیم ما با افتخار

  گوییم نبوّت‌های خدا،‏ گردد همی آشِکار

 2. ۲.‏ ما نامِ یَهُوَه را

  گوییم از جان و دل‌ها

  با غیرت می‌گوییم

  پیامِ خدا

  رها شوند صالحان

  از نیرنگِ این جهان

  با هم سُراییم نامِ خدا

  با عشق و شادی هم‌صدا

   

  شاهدانِ یَهُوَه،‏ هستیم ما با افتخار

  گوییم نبوّت‌های خدا،‏ گردد همی آشِکار

 3. ۳.‏ بشارت در این دنیا

  پاک سازد نامِ خدا

  اما بدنام سازند

  شریران او را

  توبه نمایید شما

  بیایید سوی خدا

  آرامش و شادی را یابید

  امیدِ جاوِدانی را

   

  شاهدانِ یَهُوَه،‏ هستیم ما با افتخار

  گوییم نبوّت‌های خدا،‏ گردد همی آشِکار

‏(‏اشع ۳۷:‏۱۹؛‏ ۵۵:‏۱۱؛‏ حز ۳:‏۱۹‏)‏