به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۶۱

به پیش رویم،‏ ای شاهدان!‏

انتخاب فایل صوتی
به پیش رویم،‏ ای شاهدان!‏
تغییر نما
متن

‏(‏لوقا ۱۶:‏۱۶‏)‏

 1. ۱.‏ در این زمان ما با غیرت و توان

  دهیم بشارت هر لحظه به مردمان

  شیطان تهدید می‌کند ما را

  اما یابیم از یَهُوَه قوّت را

   

  به پیش بشارت‌کنان،‏ شاهدان به پیش

  یابیم با شادی سهمی از خدای خویش

  پیامِ یاه را بگوییم به مردمان

  بیابید نعمت‌های فراوان

 2. ۲.‏ ما خادمان تجمّل را نخواهیم

  دوستی با این دنیا را هرگز نخواهیم

  پاک و بی‌عیب باشید ای یاران

  پایِدار و استوار و باایمان

   

  به پیش بشارت‌کنان،‏ شاهدان به پیش

  یابیم با شادی سهمی از خدای خویش

  پیامِ یاه را به همگان رسانیم

  تا راهی پر از نعمت بیابیم

 3.  ۳.‏ مردم به نامِ خدا تهمت زنند

  راهِ حقیقت وَ حق را دوست ندارند

  سازیم آشِکار نامِ یاه را

  گوییم راهِ حق باشد خوش و زیبا

   

  به پیش بشارت‌کنان،‏ شاهدان به پیش

  یابیم با شادی سهمی از خدای خویش

  پیامِ یاه را به همگان رسانیم

  تا راهی پر از نعمت بیابیم