به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 سرود ۵

اعمال شگفت‌انگیز خدا

انتخاب فایل صوتی
اعمال شگفت‌انگیز خدا
تغییر نما
متن

‏(‏مزمور ۱۳۹‏)‏

 1. جانا،‏ خدای بامحبت

  تو می‌دانی تمامِ فکرم را

  وَ می‌دانی رفتار و کردارم را

  هر چه گویم تو دانی نیتِ آن را

  جانا خدای باعدالت

  می‌دانی تو پنهان و نهان را

  پیکرم را تفتیش نمایی هر آن

  هر کجا باشم خدا ستایم تو را

  می‌ستایم تو را ای خداوندا

  قدرتت را عظمتِ تو را

  چه شگرف است اعمالِ عجیبِ تو

  من می‌دانم محبتِ تو را

  جانا،‏ خدای باسخاوت

  روشن کنی تاریکیِ ما را

  یابی مرا در هر جای این دنیا

  در دلِ خاک باشم یا قعرِ دریاها

‏(‏مز ۶۶:‏۳؛‏ ۹۴:‏۱۹؛‏ ار ۱۷:‏۱۰‏)‏