به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۵۶

حقیقت را از آنِ خود کن

انتخاب فایل صوتی
حقیقت را از آنِ خود کن

‏(‏امثال ۳:‏۱،‏ ۲‏)‏

 1. ۱.‏ راهِ حقیقت بهترین راه است بر ما

  بمان در آن پیوسته بر جا

  پندِ خدا را بشنو از دل و جانت

  یَهُوَه شاد سازد تو را

   

  از آنِ خود کن

  حقیقت را در ایمان

  تا رفتار و اعمالِ خوبِ تو

  گردد بر هر کس عیان

 2. ۲.‏ در راهِ خدا می‌دهی نیرویت را

  حقیقت را می‌گویی هر جا

  ثمراتِ آن باشد بر تو فراوان

  تا ابد یابی شادی‌ها

   

  از آنِ خود کن

  حقیقت را در ایمان

  تا رفتار و اعمالِ خوبِ تو

  گردد بر هر کس عیان

 3. ۳.‏ چون کودکانیم در مقابلِ خدا

  از پندِ او می‌شویم دانا

  یاری طلبیم از خدای مهرَبان

  بیابیم نعمتِ او را

   

  از آنِ خود کن

  حقیقت را در ایمان

  تا رفتار و اعمالِ خوبِ تو

  گردد بر هر کس عیان

‏(‏مز ۲۶:‏۳؛‏ امث ۸:‏۳۵؛‏ ۱۵:‏۳۱؛‏ یو ۸:‏۳۱،‏ ۳۲‏)‏