به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 سرود ۵۵

ترسی به دل راه ندهید!‏

انتخاب فایل صوتی
ترسی به دل راه ندهید!‏
تغییر نما
متن

‏(‏مَتّی ۱۰:‏۲۸‏)‏

 1. ۱.‏ ای قومِ من به پیش تازید

  بشارت را بگویید

  از دشمن نهراسید

  به حق‌جویان بگویید:‏

  ‏«ز عیسی شد نالان شیطان

  افکنده شد بر زمین

  با زنجیر می‌بندد او را

  رها شوید اینچنین»‏

   

  از کسی نترسید شما

  از شرارتِ دنیا

  نورِ چشمانِ من باشید

  هر جا هستم با شما

 2. ۲.‏ دشمن هر جا فرصت یابد

  حمله ورزد بر شما

  با حیله سازد جدا

  غافلان را از خدا

  ای عزیزانم نترسید

  ترسان هرگز نشوید

  هر که وفادار بماند

  پیروز گردانم او را

   

  از کسی نترسید شما

  از شرارتِ دنیا

  نورِ چشمانِ من باشید

  هر جا هستم با شما

 3.  ۳.‏ نترسید ای قومِ خوبان من سپر باشم تو را

  گر فدا کنی خود را بَخشم دوباره جان را

  گر تهدیدتان می‌کنند ای شاهدان بدانید

  من می‌باشم حامی‌تان،‏ باشید هر جا پا بر جا

   

  از کسی نترسید شما

  از شرارتِ دنیا

  نورِ چشمانِ من باشید

  هر جا هستم با شما

‏(‏تث ۳۲:‏۱۰؛‏ نح ۴:‏۱۴؛‏ مز ۵۹:‏۱؛‏ ۸۳:‏۲،‏ ۳‏)‏