به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۵۴

‏«راه این است»‏

انتخاب فایل صوتی
‏«راه این است»‏
تغییر نما
متن

‏(‏اِشَعْیا ۳۰:‏۲۰،‏ ۲۱‏)‏

 1. ۱.‏ می‌شناسی راهِ آرامش را حالا

  تعلیم یافتی از کلامِ پاکِ خدا

  راهِ عیسی همیشه باشد راهمان

  کلامِ یاه گوید بیا ای آشِنا

   

  راهِ حیات،‏ راهمان این باشد

  بنگر آن را،‏ هرگز چشمت مَبَند

  خدا گوید راه این است،‏ بیا

  به پشتِ سر نظر نکن حالا

 2. ۲.‏ راهِ محبت را بنگر،‏ سویش بیا

  راهِ دیگر سازد تو را از حق جدا

  یَهُوَه راهِ خود نشان دهد به ما

  محبت است،‏ تو را سازد از غم رها

   

  راهِ حیات،‏ راهمان این باشد

  بنگر آن را،‏ هرگز چشمت مَبَند

  خدا گوید راه این است،‏ بیا

  به پشتِ سر نظر نکن حالا

 3. ۳.‏ این راهِ زندگی آرامش می‌دهد

  تا ابد نورِ حقیقت بر آن تابد

  هرگز نباشد راهِ دیگری جز آن

  سپاسِ یاه،‏ رحمتش را بر دل بارد

   

  راهِ حیات،‏ راهمان این باشد

  بنگر آن را،‏ هرگز چشمت مَبَند

  خدا گوید راه این است،‏ بیا

  به پشتِ سر نظر نکن حالا

‏(‏مز ۳۲:‏۸؛‏ ۱۳۹:‏۲۴؛‏ امث ۶:‏۲۳‏)‏