به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۴۶

سپاس،‏ ای یَهُوَه

انتخاب فایل صوتی
سپاس،‏ ای یَهُوَه
تغییر نما
متن

‏(‏۱تِسالونیکیان ۵:‏۱۸‏)‏

 1. ۱.‏ سپاس،‏ ای یَهُوَه تو را هر زمان

  ز نورِ تو شد منوّر جهان

  سپاس می‌گوییم بشنوی تو دعا

  چه خوش باشد این نعمتِ والا

 2. ۲.‏ سپاس،‏ ای یَهُوَه دادی پسرت

  غالب آمد با توان و ایمان

  سپاس می‌گوییم باشی یاورمان

  حامیِ ما باشی در عهدمان

 3. ۳.‏ سپاس،‏ ای یَهُوَه بشارت گوییم

  به مردم دهیم راهِ حق تعلیم

  سپاس گوییم از پایانِ رنج و درد

  از نعمت‌هایت پر شود زمین

‏(‏مز ۵۰:‏۱۴؛‏ ۹۵:‏۲؛‏ ۱۴۷:‏۷؛‏ کول ۳:‏۱۵‏)‏