به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۴۴

دعای دل رنج‌دیده

انتخاب فایل صوتی
دعای دل رنج‌دیده
تغییر نما
متن

‏(‏مزمور ۴:‏۱‏)‏

 1. ۱.‏ یَهُوَه خدا،‏ بشنو دعا وَ خواهشم را

  در دل دارم بارِ گران و درد و سختی‌ها

  افسرده‌حالم،‏ در ناامیدی بی‌توانم

  لطفی کن،‏ بر من آرامی را ده بر این جانم

   

  کمکم کن،‏ صبر عطا کن

  شک را بردار،‏ استوار کن

  در عمقِ ضعف،‏ خوانم تو را

  یَهُوَه جان،‏ قوّتم ده

 2. ۲.‏ کلامِ تو زمانِ سختی مرهمِ جانم

  احساسم را بیان کند آنچه در درونم

  ایمانم را بیفزا وَ اعتمادِ مرا

  یاریم کن بدانم لطف و رحمتِ تو را

   

  کمکم کن،‏ صبر عطا کن

  شک را بردار،‏ استوار کن

  در عمقِ ضعف،‏ خوانم تو را

  یَهُوَه جان،‏ قوّتم ده

‏(‏مز ۴۲:‏۶؛‏ ۱۱۹:‏۲۸؛‏ روم ۸:‏۲۶؛‏ ۲قر ۴:‏۱۶؛‏ ۱یو ۳:‏۲۰‏)‏