به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۴۳

دعای شکرگزاری

انتخاب فایل صوتی
دعای شکرگزاری
تغییر نما
متن

‏(‏مزمور ۹۵:‏۲‏)‏

 1. ۱.‏ ای یَهُوَه تو را سپاس گوییم ما

  شکرِ تو را می‌گوییم در دعا

  وقتی با شادی خدمت کنیم تو را

  در پناهِ پرمهرت باشیم ما

  از ناکاملی کنیم ما خطاها

  این گناهان را بر ما ببخشا

  با خونِ پسرت خریدی ما را

  سپاسگزاریم از تو ای خدا

 2. ۲.‏ لطف و احسانت بر ما می‌بارانی

  دلِ ما را سوی خود می‌کِشی

  آشْکار می‌سازی بر ما راهِ خود را

  وفا به ما خادمان آموزی

  از روحِ فعالِ تو قوّت گیریم

  قدرت و دلیری از آن یابیم

  از لطفِ بی‌کرانِ تو ما شادیم

  در هر جا باشیم ما شکرت گوییم

‏(‏مز ۶۵:‏۲،‏ ۴،‏ ۱۱؛‏ فیلیپ ۴:‏۶‏)‏