به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۴۲

دعای خادم خداوند

انتخاب فایل صوتی
دعای خادم خداوند

‏(‏اِفِسُسیان ۶:‏۱۸‏)‏

 1. ۱.‏ تو ای پدر،‏ سلطانِ عالمی

  تقدیس شود نامِ پر شکوهِ تو

  خواستهٔ تو انجام پذیرد

  پادشاهی‌ات بر زمین آید

  هر چه مقرّر کردی بشود آن،‏ ای خدا

 2. ۲.‏ ای یَهُوَه،‏ خدای مهرَبان

  شکرِ تو را می‌گوییم از نعمت‌ها

  مهر و محبت می‌نمایی

  منشأ نور و جان و حیاتی

  حکمت و دانش دهی سپاست را می‌گوییم

 3. ۳.‏ نیرو دهی ما را در سختی‌ها

  حامیِ ما امیدِ ما می‌باشی

  بارِ خود را به تو سپاریم

  قوّت به ما ده پایْدار بمانیم

  یاری کن ما را باشیم وفادار به وقفمان

‏(‏مز ۳۶:‏۹؛‏ ۵۰:‏۱۴؛‏ یو ۱۶:‏۳۳؛‏ یعقو ۱:‏۵‏)‏