تغییر نما
متن

‏(‏امثال ۱۴:‏۲۶‏)‏

 1. ۱.‏ یَهُوَه،‏ امیدی بی‌همتا

  کاشتی در دلِ ما

  بگوییم آن را به مردم

  تا سوی تو آیند

  اما رنج و درد و غصه‌ها

  گاه ترسان سازد ما را

  آن زمان کم‌سو می‌شود

  نورِ امیدِ ما

   

  قوّت و امید و یارِ ما تویی

  هر جا حامیِ ما تویی

  شجاعت در خدمت به ما می‌دهی

  پشت و پناهِ ما تویی

 2. ۲.‏ ای یَهُوَه جان،‏ بخشا به ما

  قلبی پر از سپاس

  تو بودی هر جا یارِ ما

  در رنج و سختی‌ها

  یادِ مهرِ تو قوّت دهد

  شجاعت به ما دهد

  شعلهٔ امید باز آید

  روشن سازد دل را

   

  قوّت و امید و یارِ ما تویی

  هر جا حامیِ ما تویی

  شجاعت در خدمت به ما می‌دهی

  پشت و پناهِ ما تویی

‏(‏مز ۷۲:‏۱۳،‏ ۱۴؛‏ امث ۳:‏۵،‏ ۶،‏ ۲۶؛‏ ار ۱۷:‏۷‏)‏