به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۳۸

یَهُوَه تو را توانا می‌سازد

انتخاب فایل صوتی
یَهُوَه تو را توانا می‌سازد
تغییر نما
متن

‏(‏۱پِطرُس ۵:‏۱۰‏)‏

 1. ۱.‏ حقیقت را به تو نشان داده خدا

  در تاریکی دیده‌ای نورش را

  او دلت را بدید،‏ اشتیاقِ تو را

  تا با نامِ او شوی آشِنا

  خود را وقفِ او کردی با دعا

  او یارت باشد با مهر و وفا

   

  با خونِ عیسی خرید،‏ تو را از این دنیا

  تو را نگه دارد،‏ می‌سازد توانا

  او حامی و راهنمایت باشد هر کجا

  تو را نگه دارد،‏ می‌سازد توانا

 2. ۲.‏ از بهرِ تو فدا شد عزیزِ خدا

  حامی‌ات باشد یَهُوَه خدا

  پس شک نکن،‏ بدان قوّت دهد تو را

  دریغ نکرد عزیزش شد فدا

  می‌مانی در امانِ او هر جا

  هرگز نشوی از یادش جدا

   

  با خونِ عیسی خرید،‏ تو را از این دنیا

  تو را نگه دارد،‏ می‌سازد توانا

  او حامی و راهنمایت باشد هر کجا

  تو را نگه دارد،‏ می‌سازد توان