به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۳۵

‏‹تشخیص چیزهای پراهمیت‌تر›‏

انتخاب فایل صوتی
‏‹تشخیص چیزهای پراهمیت‌تر›‏
تغییر نما
متن

‏(‏فیلیپیان ۱:‏۱۰‏)‏

 1. ۱.‏ جوییم امروز درایت را با دل و جان،‏ محتاجیم به آن

  یابیم آنچه مهم و واجب باشد در کلامِ خدا

   

  یَهُوَه جان،‏ دوسْت داریم ما نیکویی را،‏ از بدی بیزاریم

  یَهُوَه جان،‏ بهترین را نشان دادی به ما این زمان

 2. ۲.‏ بشارت باشد واجب این زمان،‏ گوییم آن را به جهان

  پیدا کنیم حق جویان را،‏ یاری دهیم،‏ یابند خدا را

   

  یَهُوَه جان،‏ دوسْت داریم ما نیکویی را،‏ از بدی بیزاریم

  یَهُوَه جان،‏ بهترین را نشان دادی به ما این زمان

 3. ۳.‏ سعادت را آن زمان یابیم که باشیم در راهِ خدا

  آرامشِ خدا فراتر باشد از درکِ انسان‌ها

   

  یَهُوَه جان،‏ دوسْت داریم ما نیکویی را،‏ از بدی بیزاریم

  یَهُوَه جان،‏ بهترین را نشان دادی به ما این زمان

‏(‏مز ۹۷:‏۱۰؛‏ یو ۲۱:‏۱۵-‏۱۷؛‏ فیلیپ ۴:‏۷‏)‏