به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۳۳

بار خود را به یَهُوَه بسپار

انتخاب فایل صوتی
بار خود را به یَهُوَه بسپار
تغییر نما
متن

‏(‏مزمور ۵۵‏)‏

 1. ۱.‏ ای یَهُوَه،‏ امیدِ من

  بِنَما خود را به من

  بنْگر بر رنجِ درونم

  بشنو این دعای من

   

  به یاه بسْپار بارِ خود را

  تکیه‌گاهِ تو باشد هر جا

  او تو را نگه می‌دارد

  اوست امین و باوفا

 2. ۲.‏ کاش که مثلِ کبوتران

  پر کشیم به آسِمان

  دور از غوغای این دوران

  از شریران در امان

   

  به یاه بسْپار بارِ خود را

  تکیه‌گاهِ تو باشد هر جا

  او تو را نگه می‌دارد

  اوست امین و باوفا

 3. ۳.‏ دلگرمی از یاه می‌یابیم

  آرامش بخشد بر ما

  صبر و تحمّل می‌دهد

  اوست پرمهر و بی‌همتا

   

  به یاه بسْپار بارِ خود را

  تکیه‌گاهِ تو باشد هر جا

  او تو را نگه می‌دارد

  اوست امین و باوفا

‏(‏مز ۲۲:‏۵؛‏ ۳۱:‏۱-‏۲۴‏)‏