به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۳۲

بیا در کنار یَهُوَه بمان!‏

انتخاب فایل صوتی
بیا در کنار یَهُوَه بمان!‏
تغییر نما
متن

‏(‏خروج ۳۲:‏۲۶‏)‏

 1. ۱.‏ آن زمان پرغم و نالان بودیم

  از جامِ دینِ کاذب نوشیدیم

  اما حالا شادیم از جامِ یاه

  حقیقت را می‌نوشیم

   

  بیا در کنارِ یَهُوَه بمان

  نورِ او می‌بخشد حکمت و توان

  با شادی می‌گوییم مژدهٔ یاه را

  پیروز گردد عیسی بر کلِ جهان

 2. ۲.‏ با هم جانبِ یاه را می‌گیریم

  به مردمان بشارت می‌دهیم

  تا خدا را آنان برگزینند

  جانبِ او را گیرند

   

  بیا در کنارِ یَهُوَه بمان

  نورِ او می‌بخشد حکمت و توان

  با شادی می‌گوییم مژدهٔ یاه را

  پیروز گردد عیسی بر کلِ جهان

 3. ۳.‏ ترسی از شرِ شیطان نداریم

  بر یَهُوَه توکّل می‌داریم

  گرچه ما شاهدان اندک هستیم

  قوّت از یاه می‌یابیم

   

  بیا در کنارِ یَهُوَه بمان

  نورِ او می‌بخشد حکمت و توان

  با شادی می‌گوییم مژدهٔ یاه را

  پیروز گردد عیسی بر کلِ جهان

‏(‏مز ۹۴:‏۱۴؛‏ امث ۳:‏۵،‏ ۶؛‏ عبر ۱۳:‏۵‏)‏