به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 سرود ۲

ای که نامت یَهُوَه است

انتخاب فایل صوتی
ای که نامت یَهُوَه است
تغییر نما
متن

‏(‏مزمور ۸۳:‏۱۸‏)‏

 1. ۱.‏ خدای مهرَبان،‏ تا ابد تو خدایی

  پاک و مقدّس باشی،‏ یَهُوَه نامِ توست

  باشد این افتخار،‏ نامت می‌باشد بر ما

  می‌گوییم ملت‌ها را جلالت آشِکار

   

  یَهُوَه،‏ یَهُوَه خدای جاوِدان

  وَ به هر جا نگریم ما،‏ فقط تویی خدا

  بدانند تمامِ دنیا،‏ خدای قادری

  یَهُوَه،‏ یَهُوَه ستاییم ما تو را،‏ خدا

 2. ۲.‏ انجامِ خواستِ تو،‏ معنای نامت باشد

  تو همیشه پیروزی،‏ یَهُوَه نامِ توست

  ما شاهدانِ تو،‏ می‌بالیم به نامِ تو

  قومت می‌باشیم حالا،‏ نامی چه پربها

   

  یَهُوَه،‏ یَهُوَه خدای جاوِدان

  وَ به هر جا نگریم ما،‏ فقط تویی خدا

  بدانند تمامِ دنیا،‏ خدای قادری

  یَهُوَه،‏ یَهُوَه ستاییم ما تو را،‏ خدا

‏(‏۲توا ۶:‏۱۴؛‏ مز ۷۲:‏۱۹؛‏ اشع ۴۲:‏۸‏)‏