به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۲۷

ظهور فرزندان خدا

انتخاب فایل صوتی
ظهور فرزندان خدا
تغییر نما
متن

‏(‏رومیان ۸:‏۱۹‏)‏

 1. ۱.‏ نمایان می‌سازد خدا

  مسح‌شدگانش را

  آنان باشند پادشاهان

  در کنار عیسی

   

  همراهِ سَرور می‌آیند،‏ فرزندانِ خدا

  در پیروزی و شادی‌اش،‏ سهمی دارند آن‌ها

 2. ۲.‏ فراخوانَد از آسِمان

  به‌زودی شاهمان

  در واپسین فراخوانی

  جمع شوند فرزندان

   

  همراهِ سَرور می‌آیند،‏ فرزندانِ خدا

  در پیروزی و شادی‌اش،‏ سهمی دارند آن‌ها

   

  آن زمان با عیسی روند،‏ به آخرین نبرد

  می‌مانند با سَرورمان،‏ با شادی تا ابد

   

  همراهِ سَرور می‌آیند،‏ فرزندانِ خدا

  در پیروزی و شادی‌اش،‏ سهمی دارند آن‌ها

‏(‏دان ۲:‏۳۴،‏ ۳۵؛‏ ۱قر ۱۵:‏۵۱،‏ ۵۲؛‏ ۱تسا ۴:‏۱۵-‏۱۷‏)‏