به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۲۴

به سوی کوه یَهُوَه بیایید

انتخاب فایل صوتی
به سوی کوه یَهُوَه بیایید
تغییر نما
متن

‏(‏اِشَعْیا ۲:‏۲-‏۴‏)‏

 1. ۱.‏ ببین سر به فلک کشیده کوهِ خدا

  برخیز که مردمان آیند به سوی خدا

  گویند یکدیگر را یَهُوَه باشد خدا

  خادم بشویم او را،‏ رَویم راهِ خدا

  می‌رسد آن زمان،‏ ثمره می‌دهد بذرمان

  ملتِ بزرگی می‌شود قوممان در جهان

  بخشد او نعمت‌ها،‏ میلیون‌ها یابند او را

  باشند وفادارانش خوانند نامِ خدا

 2. ۲.‏ عیسی فرمانی داد،‏ هر جا موعظه کنید

  حالا پادشاه است،‏ نزدش همه بیایید

  او را می‌شنوند همهٔ فروتنان

  دعوت می‌پذیرند اندرز و پند و سخن

  می‌رسد آن زمان،‏ ثمره می‌دهد بذرمان

  ملتِ بزرگی می‌شود قوممان در جهان

  گوییم از دل و جان،‏ راهِ ما راهِ خدا

  آیید ای مردمان به سوی کوهِ خدا

‏(‏مز ۴۳:‏۳؛‏ ۹۹:‏۹؛‏ اشع ۶۰:‏۲۲؛‏ اعما ۱۶:‏۵‏)‏