به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 سرود ۲۲

خدایا!‏ پادشاهی آسمانی‌ات جهان را فرا گیرد

انتخاب فایل صوتی
خدایا!‏ پادشاهی آسمانی‌ات جهان را فرا گیرد
تغییر نما
متن

‏(‏مکاشفه ۱۱:‏۱۵؛‏ ۱۲:‏۱۰‏)‏

 1. ۱.‏ یَهُوَه تویی جاوِدان

  یکتا خدایمان

  عیسی شاهِ شاهان بُوَد

  دادی تو این فرمان

  آمد شاهمان این زمان

  حکومتش گشته عیان

   

  سلطانِ پرتوان

  عیسی تا ابد جاوِدان

  دعا کنیم بیا

  باشی پادشاهِ جهان

 2. ۲.‏ سر آمد زمانِ شیطان

  پایان گیرد هر آن

  سختی‌ها دارد این دنیا

  داریم چشمِ ایمان

  آمد شاهمان این زمان

  حکومتش گشته عیان

   

  سلطانِ پرتوان

  عیسی تا ابد جاوِدان

  دعا کنیم بیا

  باشی پادشاهِ جهان

 3.  ۳.‏ خوانند سرخوش و شادِمان

  با هم فرشتگان

  شد پاک آسِمان از بدی

  شیطان بُوَد نالان

  آمد شاهمان این زمان

  حکومتش گشته عیان

   

  سلطانِ پرتوان

  عیسی تا ابد جاوِدان

  دعا کنیم بیا

  باشی پادشاهِ جهان

‏(‏دان ۲:‏۳۴،‏ ۳۵؛‏ ۲قر ۴:‏۱۸‏)‏