تغییر نما
متن

‏(‏مکاشفه ۴:‏۱۱‏)‏

 1. ۱.‏ ای یَهُوَه جان،‏ سپاس بر تو باد

  تو سرچشمهٔ قدرتی بی‌همتا

  شکوهِ خلقتِ تو چه والا

  نمایان سازد توانت را

 2. ۲.‏ چقدر عظیم است تختِ پاکِ تو

  عدالت بُوَد صفتِ خوبِ تو

  کلامت آشْکار سازد حکمتت

  ما دلشادیم از کلامِ تو

 3. ۳.‏ محبتِ تو چه بی‌انتها

  این والاترین صفتِ تو بادا

  صفاتِ پرشکوهت بی‌همتا

  ما اعلان کنیم نامِ تو را

‏(‏مز ۳۶:‏۹؛‏ ۱۴۵:‏۶-‏۱۳؛‏ جا ۳:‏۱۴؛‏ یعقو ۱:‏۱۷‏)‏