تغییر نما
متن

‏(‏مکاشفه ۲۱:‏۲‏)‏

 1. ۱.‏ یَهُوَه پسر را بساخت

  مسیح و نجاتِ ما

  او حاکمِ عادل و دانا

  انجام رسانَد وعده‌ها

   

  تمجید می‌گوییم یَهُوَه را،‏ درود به مسیحِ خدا

  شبانِ نیکو،‏ ما می‌شنویم،‏ هر جا تو رَوی آییم

  سپاس می‌گوییم یَهُوَه را،‏ مسیحْ شاهِ ما در دنیا

  او نامِ تو را با عشق و وفا،‏ سازد آشِکار حالا

 2. ۲.‏ برادرانند با مسیح

  مسح می‌شوند از خدا

  همراهِ عیسی باشند هر جا

  بهشت می‌شود این دنیا

   

  تمجید می‌گوییم یَهُوَه را،‏ درود به مسیحِ خدا

  شبانِ نیکو،‏ ما می‌شنویم،‏ هر جا تو رَوی آییم

  سپاس می‌گوییم یَهُوَه را،‏ مسیحْ شاهِ ما در دنیا

  او نامِ تو را با عشق و وفا،‏ سازد آشِکار حالا

‏(‏امث ۲۹:‏۴؛‏ اشع ۶۶:‏۷،‏ ۸؛‏ یو ۱۰:‏۴؛‏ مکا ۵:‏۹،‏ ۱۰‏)‏