به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۱۴۶

‏‹خدا همه چیز را نو می‌سازد›‏

انتخاب فایل صوتی
‏‹خدا همه چیز را نو می‌سازد›‏
تغییر نما
متن

‏(‏مکاشفه ۲۱:‏۱-‏۵‏)‏

 1. ۱.‏ کلامِ خدا گفته این مژده را

  مسیح پادِشاه است در این روزْگار

  ز پیروزیش آسِمان پاک شد

  شود بر زمین وعده‌ها آشْکار

   

  شادیم از خیمهٔ خدا

  با ما در میانِ قوم‌ها

  نباشد مرگ و درد و غصه‌ای

  هرگز نشنوی دیگر ناله‌ای

  خدا گفت:‏ «هر چیزی را نو سازم»‏

  حقیقت است این گفته

 2. ۲.‏ بگْذار،‏ اورشلیمِ نو را بنْگرند

  عروسِ مسیح را همه بینند

  به نور و جواهر بیاراسته

  همه پرتواَش از خدا باشد

   

  شادیم از خیمهٔ خدا

  با ما در میانِ قوم‌ها

  نباشد مرگ و درد و غصه‌ای

  هرگز نشنوی دیگر ناله‌ای

  خدا گفت:‏ «هر چیزی را نو سازم»‏

  حقیقت است این گفته

 3.  ۳.‏ این شهرِ عظیم،‏ شادی‌بخشِ جهان

  دروازهٔ آن باز باشد هر آن

  اقوامِ دنیا جذبِ آن شوند

  از ما خادمان نورِ یاه تابان

  شادیم از خیمهٔ خدا

  با ما در میانِ قوم‌ها

  نباشد مرگ و درد و غصه‌ای

  هرگز نشنوی دیگر ناله‌ای

  خدا گفت:‏ «هر چیزی را نو سازم»‏

  حقیقت است این گفته