تغییر نما
متن

‏(‏لوقا ۲۳:‏۴۳‏)‏

 1. ۱.‏ وعدهٔ یاه گردد نمایان

  زمین شود چون بهاران

  حکومتِ مسیح هزار سال

  برمی‌دارد درد و فَغان

   

  شود بهشت زمینمان

  خواهی دید با چشمِ ایمان

  انجام دهد این وعده را

  عیسی مسیح،‏ سَرورمان

 2. ۲.‏ چه خوش باشد وعدهٔ عیسی

  زنده سازد مردگان را

  مسیح گوید:‏ «تو با من باشی

  در بهشتِ پاک و زیبا»‏

   

  شود بهشت زمینمان

  خواهی دید با چشمِ ایمان

  انجام دهد این وعده را

  عیسی مسیح،‏ سَرورمان

 3. ۳.‏ عیسی باشد پادشاهمان

  خُرّم سازد زمینمان

  شکرِ تو را ای یاه می‌گوییم

  ستایشت کنیم هر آن

   

  شود بهشت زمینمان

  خواهی دید با چشمِ ایمان

  انجام دهد این وعده را

  عیسی مسیح،‏ سَرورمان