به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۱۴۳

بیدار،‏ فعال و منتظر بمانیم!‏

انتخاب فایل صوتی
بیدار،‏ فعال و منتظر بمانیم!‏
تغییر نما
متن

‏(‏رومیان ۸:‏۲۰-‏۲۵‏)‏

 1. ۱.‏ خدای زمان‌ها باشی

  نشانه‌ها به ما دادی

  به‌زودی می‌شود آشْکار

  سلطانِ جهانْ هستی

   

  باید ما بیدار و فعال باشیم

  منتظرِ خدا مانیم

  آید وعدهٔ خدا

 2. ۲.‏ زمانِ مقرّر آید

  عیسی بر دشمنان تازد

  شمشیرِ او ظفر یابد

  دشمن را نابود سازد

   

  باید ما بیدار و فعال باشیم

  منتظرِ خدا مانیم

  آید وعدهٔ خدا

 3. ۳.‏ دنیا کِشَد درد و ناله

  صبور مانیم این زمانه

  روزِ یَهُوَه می‌آید

  آزادی‌مان رسد

   

  باید ما بیدار و فعال باشیم

  منتظرِ خدا مانیم

  آید وعدهٔ خدا