به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۱۴۲

امید خویش را استوار نگاه دار

انتخاب فایل صوتی
امید خویش را استوار نگاه دار
تغییر نما
متن

‏(‏عبرانیان ۶:‏۱۸،‏ ۱۹‏)‏

 1. ۱.‏ در تاریکی گامِ انسان لرزان باشد

  بیهوده او می‌رود در پیِ باد

  وضعِ دنیا را ببین چه بیمار است

  کس نتواند شود آزاد

   

  حکومتِ خدا را بسُرا

  مسیح می‌سازد ما را از غم رها

  باشد امیدِ دلت استوار

  چنان لنگرِ محکمی پایِدار

 2. ۲.‏ روزِ خدا را ندا کن که نزدیک است

  تا نگویند مردم تا کِی چنین است

  روزِ یاه آزاد شوند باایمانان

  راهِ خدا دین و آیین است

   

  حکومتِ خدا را بسُرا

  مسیح می‌سازد ما را از غم رها

  باشد امیدِ دلت استوار

  چنان لنگرِ محکمی پایِدار

‏(‏مز ۲۷:‏۱۴؛‏ جا ۱:‏۱۴؛‏ یول ۲:‏۱؛‏ حب ۱:‏۲،‏ ۳؛‏ روم ۸:‏۲۲‏)‏