به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 سرود ۱۴۰

زندگی جاودان در بهشت

انتخاب فایل صوتی
زندگی جاودان در بهشت
تغییر نما
متن

‏(‏یوحنا ۳:‏۱۶‏)‏

 1. ۱.‏ بهشت را در دلت بین،‏ صلح و آشتیِ قوم‌ها

  پایانِ رنج و سختی،‏ شادی باشد هر جا

   

  بسُراییم از دل

  بخوانیم هم صدا

  در آن روز با هم گوییم

  وعده‌ها شد انجام

 2. ۲.‏ آن زمان ما جوانیم،‏ شاداب‌تر ز هر کودک

  نداریم درد و محنت،‏ یافته پایان آن‌ها

   

  بسُراییم از دل

  بخوانیم هم صدا

  در آن روز با هم گوییم

  وعده‌ها شد انجام

 3. ۳.‏ در بهشت شادِمانیم،‏ شکرِ یاه نماییم ما

  جلالِ او را گوییم،‏ شادِمان در دنیا

   

  بسُراییم از دل

  بخوانیم هم صدا

  در آن روز با هم گوییم

  وعده‌ها شد انجام

‏(‏ایو ۳۳:‏۲۵؛‏ مز ۷۲:‏۷؛‏ مکا ۲۱:‏۴‏)‏