به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۱۳۴

فرزند،‏ امانت خدا

انتخاب فایل صوتی
فرزند،‏ امانت خدا
تغییر نما
متن

‏(‏مزمور ۱۲۷:‏۳-‏۵‏)‏

 1. ۱.‏ وقتی مرد پدر می‌شود

  وقتی زنی بچه‌دار می‌شود

  باید به یاد بیاورد او

  که امانت است از خدا

  صاحبش باشد فقط خدا

  هدیه داده به شما بندگان

  سرچشمهٔ حقیقت باشد

  حکمت دهد ما را در دنیا

   

  داده به ما هدیه‌ای زیبا

  جانش باشد به دستِ ما

  چه خوش بُوَد،‏ کلامِ یاه را

  بیاموزد،‏ شود دانا

 2. ۲.‏ تعلیمِ خدا در قلبت

  به فرزندان بیاموز شب و روز

  تا یاد گیرند کلامِ حق را

  خدا داده وظیفه را

  در هنگامِ رفت و آمدن

  وَ نشستن،‏ هم وقتِ برخاستن

  تا آموزند آنان راهِ راست

  برِکت‌ها یابند از ایمان

   

  داده به ما هدیه‌ای زیبا

  جانش باشد به دستِ ما

  چه خوش بُوَد،‏ کلامِ یاه را

  بیاموزد،‏ شود دانا

‏(‏تث ۶:‏۶،‏ ۷؛‏ افس ۶:‏۴؛‏ ۱تیمو ۴:‏۱۶‏)‏