به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 سرود ۱۳۳

پرستش یَهُوَه در جوانی

انتخاب فایل صوتی
پرستش یَهُوَه در جوانی
تغییر نما
متن

‏(‏جامعه ۱۲:‏۱‏)‏

 1. ۱.‏ ما همه جوانان این را دانیم

  در دلِ یَهُوَه چه عزیزیم

  نیروی خود را در راهش دهیم

  تا ابد برِکت‌ها می‌یابیم

 2. ۲.‏ والدین را محبت می‌کنیم

  احترام به آنان می‌گذاریم

  می‌پسندد خدا مهرِ ما را

  به یَهُوَه نزدیک‌تر می‌شویم

 3. ۳.‏ در جوانی خدا را طلبیم

  عشقِ خود را به یاه بیفزاییم

  بهترین را در راهش بدهیم

  قلبِ او را شادِمان بسازیم

‏(‏مز ۷۱:‏۱۷؛‏ مر ۳:‏۲۷؛‏ افس ۶:‏۱-‏۳‏)‏