تغییر نما
متن

‏(‏پیدایش ۲:‏۲۳،‏ ۲۴‏)‏

 1. مونسِ من،‏ همدمِ من،‏

  جان و تنم،‏ وَ همسرِ من

  شریکی را یَهُوَه داد

  همواره با من است

   

  عشقِ من است،‏ مالِ من است،‏

  همرَه و هم‌مرامِ من است

  پیوندِ عشقِ من و تو

  پاک و محکم شده

   

  تا ابد خانواده شدیم

  شاهدِ توییم،‏

  سایه‌ات بر سرِ ما

   

  مهر و وفا،‏ عشق و صفا

  صبر و شفا،‏ تو دادی به ما

  شکرِ تو را می‌گوییم ما

  جاوید بماند عشقِ ما

‏(‏پیدا ۲۹:‏۱۸؛‏ جا ۴:‏۹،‏ ۱۰؛‏ ۱قر ۱۳:‏۸‏)‏