به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۱۳۱

‏«آنچه خدا پیوست»‏

انتخاب فایل صوتی
‏«آنچه خدا پیوست»‏
تغییر نما
متن

‏(‏مَتّی ۱۹:‏۵،‏ ۶‏)‏

 1. ۱.‏ ریسمانِ سه لایه

  آغاز شده حالا

  شاهد بر عهدِ شما

  مهمانان وَ خدا

   

  سوگند به یاه خورَد مَرد

  دوست دارد زنش را

  ‏‹انسان نسازد جدا

  آنچه پیوسته یاه›‏

 2. ۳.‏ محبت را دانند

  از کلامِ خدا

  مهر و رحمتِ او را

  می‌یابند با دعا

   

  سوگند به یاه خورَد زن

  دوست دارد مَردش را

  ‏‹انسان نسازد جدا

  آنچه پیوسته یاه›‏

‏(‏پیدا ۲:‏۲۴؛‏ جا ۴:‏۱۲؛‏ افس ۵:‏۲۲-‏۳۳‏)‏