به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 سرود ۱۲

یَهُوَه،‏ خدای بزرگمان

انتخاب فایل صوتی
یَهُوَه،‏ خدای بزرگمان
تغییر نما
متن

‏(‏خروج ۳۴:‏۶،‏ ۷‏)‏

 1. ۱.‏ خوانیم سپاست،‏ یاه بهترینی

  لایقِ ستایشی،‏ پاک و پرمحبتی

  عادل و دانا،‏ قادرترینی

  تا ابد خدا هستی

 2. ۲.‏ رأفت نمایی،‏ دلسوزِ مایی

  ما ز خاک و ذرّه‌ایم،‏ بشنوی دعایمان

  حامیِ مایی،‏ حکمت دهی تو

  یارِ باوفا باشی

 3. ۳.‏ با هم سُراییم،‏ با شادِمانی

  با همهْ فرشتگان،‏ این سرودِ عاشقی

  خوانیم سپاست،‏ یاه بهترینی

  بر تو این ستایش باد

‏(‏تث ۳۲:‏۴؛‏ امث ۱۶:‏۱۲؛‏ مت ۶:‏۱۰؛‏ مکا ۴:‏۱۱‏)‏