تغییر نما
متن

‏(‏مَتّی ۲۴:‏۱۳‏)‏

 1. ۱.‏ پندِ عیسی را بشْنویم ما در سختی‌ها

  او در محنت‌ها نگاهش به آینده بود

  عدلِ یاه،‏ وعده‌ها،‏ تسلّیِ او بود

   

  پایْدار در ایمان مانیم

  دفاع کنیم از آن

  مهرِ یاه قوّتمان

  پایْدار همچنان باشیم تا پایان

 2. ۲.‏ در گذرِ عمر می‌بینیم سختی‌ها بسیار

  با چشمِ امید می‌نگریم به فرداها

  منتظر می‌مانیم،‏ رسد آن وعده‌ها

   

  پایْدار در ایمان مانیم

  دفاع کنیم از آن

  مهرِ یاه قوّتمان

  پایْدار همچنان باشیم تا پایان

 3. ۳.‏ هرگز نشویم از رنج و سختی‌ها دلسرد

  با وفاداری تا به آخر کنیم خدمت

  استوار می‌مانیم،‏ پایان همی رسد

   

  پایْدار در ایمان مانیم

  دفاع کنیم از آن

  مهرِ یاه قوّتمان

  پایْدار همچنان باشیم تا پایان