به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 سرود ۱۲۸

پایدار تا به آخر

انتخاب فایل صوتی
پایدار تا به آخر
تغییر نما
متن

‏(‏مَتّی ۲۴:‏۱۳‏)‏

 1. ۱.‏ کلامِ خدا می‌بخشد آرامی به دل‌ها

  در قلبت یابی شادی‌ها،‏ می‌بینی وعده‌ها را

  ایمانت باشد استوار،‏ تا به آخر نگهدار

  در سختی‌ها باش پایِدار،‏ بمان محکم با خدا

 2. ۲.‏ شعلهٔ عشقت را در دل هر لحظه نگهدار

  سختی‌ها دارد این دنیا،‏ ایمانت را نگهدار

  هرگز مشو تسلیمِ این سختی‌های زندگی

  یَهُوَه رهایت دهد،‏ باشد تو را نگهدار

 3. ۳.‏ صبر و تحمّل تا آخر نجات را آوَرَد

  در دفترِ حیات نامت حک شود برجا مانَد

  تحمّل را تو پیشه کن،‏ کاملیت را یابی

  یَهُوَه لطفش را بر تو با شادی‌ها می‌بارد