به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۱۲۷

باید چگونه باشم؟‏

انتخاب فایل صوتی
باید چگونه باشم؟‏
تغییر نما
متن

‏(‏۲پِطرُس ۳:‏۱۱‏)‏

 1. مدیونِ تو باشم،‏ یَهُوَه خدا

  از قلبِ خود گویم سپاست در دعا

  دل را نگرم در آیینهٔ کلام

  یاری کن مرا تا بینم درونم را

   

  زندگیِ خود را وقفت نمودم

  با عشق و خوشی‌ها به سویت آمدم

  تو ای عشقِ پاکم،‏ تو را دوست دارم

  خشنودت سازم،‏ تو را از دلم

   

  یاریم کن جانا،‏ بیابم خود را

  بشْناسم راهم را،‏ ای یَهُوَه خدا

  وفادارانت می‌باشند در پناهت

  یاری کن مرا خوش سازم دلِ تو را

‏(‏مز ۱۸:‏۲۵؛‏ ۱۱۶:‏۱۲؛‏ امث ۱۱:‏۲۰‏)‏