تغییر نما
متن

‏(‏۱قُرِنتیان ۱۶:‏۱۳‏)‏

 1. ۱.‏ پایِدار و هوشیار مانیم

  پر تلاش و قدرتیم

  با شجاعت پیش می‌تازیم

  پیروزی را می‌یابیم

  ما مطیعِ عیسی سَروریم

  راهمان را با قدرت رَویم

   

  برقرار و استوار مانیم

  تا به آخر می‌مانیم

 2. ۲.‏ پایِدار و هوشیار مانیم

  گر اطاعت نماییم

  بشنویم اندرزِ عیسی

  پندِ غلامِ دانا

  حرفِ پیران را گوش می‌دهیم

  چونکه حافظِ جانند آن‌ها

   

  برقرار و استوار مانیم

  تا به آخر می‌مانیم

 3. ۳.‏ در دفاعِ از حقیقت

  متحد با هم مانیم

  هر چه دشمن بر ما خیزد

  بشارت را می‌گوییم

  می‌ستاییم نامش یکصدا

  آید روزِ یَهُوَه خدا

  برقرار و استوار مانیم

  تا به آخر می‌مانیم