تغییر نما
متن

‏(‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۵۸‏)‏

 1. ۱.‏ موقعِ فصلِ آخر آمده

  نقطهٔ اوجِ دفتر آمده

  گر وفادار بمانیم به خدا

  شادِمان گردد از ما

   

  باید پایْداری کنیم

  دوری از دنیا کنیم

  تا پایان پابرجا

  می‌یابیم وعده را

 2. ۲.‏ راهِ شیطان چه با رنگ و ریا

  غالب آییم گر بمانیم دانا

  از بدی نفرت،‏ از نیکی شادان

  دور بمانیم از شیطان

   

  باید پایْداری کنیم

  دوری از دنیا کنیم

  تا پایان پابرجا

  می‌یابیم وعده را

 3. ۳.‏ خدمتِ یاه کنیم با پشتِکار

  تا بمانیم همیشه برقرار

  با بشارت شویم پاک و هوشیار

  وقتِ آن وعده بیدار

   

  باید پایْداری کنیم

  دوری از دنیا کنیم

  تا پایان پابرجا

  می‌یابیم وعده را