به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 سرود ۱۲۱

خویشتنداری

انتخاب فایل صوتی
خویشتنداری
تغییر نما
متن

‏(‏رومیان ۷:‏۱۴-‏۲۵‏)‏

 1. ۱.‏ جانا یَهُوَه،‏ تو را دوست داریم

  اسیرِ گناهیم،‏ اما در جنگیم

  با خویشتنداری پیروز شویم

  وَ راهِ حیات را می‌رویم

 2. ۲.‏ دام‌های شیطان پیشِ روی ماست

  بی‌راهه می‌رود هر که بی‌خداست

  اما حقیقت عظیم‌تر است

  پیروز می‌شویم چون یاه با ماست

 3. ۳.‏ خدا را جلال دهیم از کردار

  پاک مانیم در گفتار وَ هم در پندار

  گر باشیم هر جا ما خویشتندار

  شادی یابیم ما از این رفتار