به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 سرود ۱۱۹

در ایمان مانیم استوار

انتخاب فایل صوتی
در ایمان مانیم استوار
تغییر نما
متن

‏(‏عبرانیان ۱۰:‏۳۸،‏ ۳۹‏)‏

 1. ۱.‏ بارها از طریقِ پیغمبران

  اندرزها بداده خدا

  امروز می‌گوید عیسی این سخن

  کنید توبه مردمان

   

  در ایمان مانیم استوار

  در حقیقت ما پایِدار

  با عمل ثابت می‌کنیم

  که جاوِدان بمانیم برقرار

 2. ۲.‏ حالا بشارت را با دل و جان

  دهیم در تمامِ جهان

  اعلان می‌کنیم ما این مژده را

  با شور و شوق و دعا

   

  در ایمان مانیم استوار

  در حقیقت ما پایِدار

  با عمل ثابت می‌کنیم

  که جاوِدان بمانیم برقرار

 3. ۳.‏ محکم و قوی است ایمانِ ما

  همچون لنگری پایِدار

  بر یاه اعتماد داریم هر زمان

  پیروز باشد همچنان

  در ایمان مانیم استوار

  در حقیقت ما پایِدار

  با عمل ثابت می‌کنیم

  که جاوِدان بمانیم برقرار