به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۱۱۸

‏«به ایمان ما بیفزا»‏

انتخاب فایل صوتی
‏«به ایمان ما بیفزا»‏
تغییر نما
متن

‏(‏لوقا ۱۷:‏۵‏)‏

 1. ۱.‏ یَهُوَه دانی تو ناکاملیم ما

  بی‌راهه می‌بَرَد این دل ما را

  گُنَهی می‌سازد ما را گرفتار

  ضعفِ ایمان در رفتار و کردار

   

  یَهُوَه جان،‏ نورت را بر ما تابان

  بخشا بر ما عشقت را فراوان

  رحمت فرما،‏ ایمانمان بیفزا

  تا با اعمال دهیم جلال تو را

 2. ۲.‏ با ایمان شود راضی خدا از ما

  پاداش می‌دهد بهرِ آن ما را

  ایمانمان همچون سپری باشد

  با شجاعت پیروزی می‌آید

   

  یَهُوَه جان،‏ نورت را بر ما تابان

  بخشا بر ما عشقت را فراوان

  رحمت فرما،‏ ایمانمان بیفزا

  تا با اعمال دهیم جلال تو را

‏(‏پیدا ۸:‏۲۱؛‏ عبر ۱۱:‏۶؛‏ ۱۲:‏۱‏)‏