به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۱۱۵

سپاسگزاری از بردباری یَهُوَه

انتخاب فایل صوتی
سپاسگزاری از بردباری یَهُوَه
تغییر نما
متن

‏(‏۲پِطرُس ۳:‏۱۵‏)‏

 1. ۱.‏ یاه قادرِ مطلق می‌باشی

  تو عاشقِ عدل و راستی

  دنیا پر از شرارت‌ها

  آزرده می‌سازد دل‌ها

  پایان دهی هر جا به ظلمت

  صبرِ تو می‌باشد از رحمت

  عشق و امیدِ ما به تو

  می‌ستاییم هر جا نامِ تو

 2. ۲.‏ یک روزِ تو هزار سال باشد

  روزِ عظیمت می‌آید

  تأخیرِ آن نخواهد بود

  عدلِ تو یاه به پیش تازد

  می‌رنجد قلبت از بدی‌ها

  شاد می‌سازد توبه دلت را

  عشق و امیدِ ما به تو

  می‌ستاییم هر جا نامِ تو

‏(‏نح ۹:‏۳۰؛‏ لو ۱۵:‏۷؛‏ ۲پطر ۳:‏۸،‏ ۹‏)‏