به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۱۱۳

آرامش ما

انتخاب فایل صوتی
آرامش ما
تغییر نما
متن

‏(‏یوحنا ۱۴:‏۲۷‏)‏

 1. ۱.‏ ستایشِ یاه کنیم،‏ خدای صلح را

  جنگی نباشد دِگر،‏ وحدتِ قوم‌ها

  مسیح پاک و مهرَبان،‏ سَرورِ آشتی

  غالب آید هر کجا،‏ آرَد آرامی

 2. ۲.‏ دور ریزیم ما نفرت و خشم و کینه را

  نیزه‌ها را بشکنیم،‏ سازیم زمین را

  با رحم و بخشندگی،‏ آشتی را یابیم

  گر راهِ عیسی رَویم،‏ آسایش یابیم

 3. ۳.‏ صلحِ بینِ ما عیان،‏ باشد بر جهان

  یَهُوَه با ما باشد،‏ لطفش نمایان

  فرمانِ او بشنویم،‏ ما از دل و جان

  شایستگیِ خود را،‏ می‌دهیم نشان

‏(‏مز ۴۶:‏۹؛‏ اشع ۲:‏۴؛‏ یعقو ۳:‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏