به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 سرود ۱۱۲

یَهُوَه،‏ خدای آرامش

انتخاب فایل صوتی
یَهُوَه،‏ خدای آرامش
تغییر نما
متن

‏(‏فیلیپیان ۴:‏۹‏)‏

 1. ۱.‏ جانا ای یَهُوَه،‏ آرامش را می‌دهی

  روحِ خود را،‏ آرامش را،‏ بریزان بر دلمان

  عیسی می‌گشاید،‏ راهِ صلح و آشتی را

  سویت آییم،‏ با تو باشیم،‏ یَهُوَه خدایمان

 2. ۲.‏ نور است کلامِ تو،‏ روشن سازد راهِ ما

  در این دوران،‏ در این ظلمت،‏ بُوَد راهنمایمان

  جنگ و درد و نفرت،‏ عاقبت گیرد پایان

  آرامش را در این دنیا،‏ یَهُوَه دهد به ما

 3. ۳.‏ وفادارانت را،‏ در زمین و آسمان

  دعوت کردی با هم گویند،‏ در دنیا بشارت را

  حکومتِ خدا،‏ صلح و آشتی آورد

  در آرامش،‏ شادی بخشد،‏ حلیمان را تا ابد