به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۱۱۰

‏‹شادی یَهُوَه›‏

انتخاب فایل صوتی
‏‹شادی یَهُوَه›‏
تغییر نما
متن

‏(‏نِحِمیا ۸:‏۱۰‏)‏

 1. ۱.‏ این مژده را می‌گوییم به انسان‌ها

  آید حکومتِ خدا

  ما بنْگریم رهاییِ حق‌جویان

  می‌آید پیروزی هر آن

   

  شادیِ یَهُوَه قوّتِ ماست

  نامش آرامشِ دل‌هاست

  خوانیم ما با شادی سپاسِ یاه را

  با جان و دل ستاییم او را

  شادیِ یَهُوَه قوّتِ ماست

  نورش چون رحمتی به ماست

  نامش را بشارت دهیم هر کجا

  امیدمان یَهُوَه خداست

 2.  ۲.‏ ای صالحان بنْگرید یَهُوَه را

  قدرت و حکمتِ خدا

  آوازی نو بسُرایید ای خوبان

  با شادی‌های بی‌پایان

   

  شادیِ یَهُوَه قوّتِ ماست

  نامش آرامشِ دل‌هاست

  خوانیم ما با شادی سپاسِ یاه را

  با جان و دل ستاییم او را

  شادیِ یَهُوَه قوّتِ ماست

  نورش چون رحمتی به ماست

  نامش را بشارت دهیم هر کجا

  امیدمان یَهُوَه خداست

‏(‏۱توا ۱۶:‏۲۷؛‏ مز ۱۱۲:‏۴؛‏ لو ۲۱:‏۲۸؛‏ یو ۸:‏۳۲‏)‏