به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۱۰۸

مهر و وفای خدا

انتخاب فایل صوتی
مهر و وفای خدا
تغییر نما
متن

‏(‏اِشَعْیا ۵۵:‏۱-‏۳‏)‏

 1. ۱.‏ ای خدا،‏ ای جانا

  عشقِ تو پُر مهر و وفا

  جانِ پسرت شد فدا

  تا رها شویم از خطا

  زندگیِ جاوید به ما

  از سایهٔ لطفِ خدا

   

  بنوشید ای تشنگان

  آبِ حیاتِ خدا

  بنگرید ای صالحان

  مهر و وفایش را

 2. ۲.‏ ای خدا،‏ ای جانا

  عشقِ تو پُر مهر و وفا

  عیسی شد بر ما پادِشاه

  از مهرِ یَهُوَه خدا

  تا وفا کند او به ما

  می‌بینیم همه وعده‌ها

   

  بنوشید ای تشنگان

  آبِ حیاتِ خدا

  بنگرید ای صالحان

  مهر و وفایش را

 3.  ۳.‏ ای خدا،‏ ای جانا

  عشقِ تو پُر مهر و وفا

  ما وفاداریم به خدا

  موعظه کنیم در دنیا

  تا عادلان را یابیم ما

  بر خدا کنیم اقتدا

   

  بنوشید ای تشنگان

  آبِ حیاتِ خدا

  بنگرید ای صالحان

  مهر و وفایش را

‏(‏مز ۳۳:‏۵؛‏ ۵۷:‏۱۰؛‏ افس ۱:‏۷‏)‏