تغییر نما
متن

‏(‏لوقا ۱۱:‏۱۳‏)‏

 1. ۱.‏ ای یَهُوَه،‏ ای عارفِ دل‌ها

  سَرور و حاکمِ بی‌همتا

  بارِ گران را می‌گیری از ما

  بر دل‌ها می‌دهی روحِ خود را

 2. ۲.‏ ای خداوندا،‏ کامل و دانا

  حکمتِ خود را بگو بر ما

  بر ما بباران روح‌القدس را

  تا شویم با راهِ تو آشِنا

 3. ۳.‏ روحِ تو باشد آرامشِ ما

  بر دلِ خستگان چون شفا

  تازه گرداند ایمانِ ما را

  بخشا به ما روحت را ای خدا

‏(‏مز ۵۱:‏۱۱؛‏ یو ۱۴:‏۲۶؛‏ اعما ۹:‏۳۱‏)‏