به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۱۰۳

شبانان،‏ هدیه‌ای به جماعت

انتخاب فایل صوتی
شبانان،‏ هدیه‌ای به جماعت
تغییر نما
متن

‏(‏اِفِسُسیان ۴:‏۸‏)‏

 1. ۱.‏ یاه از لطفش داده شبانان

  تا بگیریم سامان

  گر برویم همراهِ آنان

  می‌مانیم در امان

   

  یاه می‌داند باشند این مردان

  باایمان و مهرَبان

  دلسوز و یاور در هر زمان

  ما را باشند عزیزان

 2. ۲.‏ غمخوارِ ما هستند شبانان

  هادی و پرتوان

  مرهمی باشد بر ضعفمان

  پند و راهِ آنان

   

  یاه می‌داند باشند این مردان

  باایمان و مهرَبان

  دلسوز و یاور در هر زمان

  ما را باشند عزیزان

 3. ۳.‏ پندِ یَهُوَه باشد درمان

  آن را گویند پیران

  در خدمتِ یاه باشند یاران

  تا بمانیم شادان

   

  یاه می‌داند باشند این مردان

  باایمان و مهرَبان

  دلسوز و یاور در هر زمان

  ما را باشند عزیزان

‏(‏اشع ۳۲:‏۱،‏ ۲؛‏ ار ۳:‏۱۵؛‏ یو ۲۱:‏۱۵-‏۱۷؛‏ اعما ۲۰:‏۲۸‏)‏