تغییر نما
متن

‏(‏اعمال ۲۰:‏۳۵‏)‏

 1. ۱.‏ ضعف‌های ما چه بسیار،‏ گوییم آشِکار

  اما یَهُوَه گوید:‏ «دلت قوی دار»‏

  او باشد مهرَبان،‏ پشت و پناهمان

  باشیم همچون یَهُوَه،‏ یاور و غمخوار

 2. ۲.‏ باید باشیم هر کجا،‏ یارِ ضعیفان

  مونس و همراهشان،‏ هم‌دردِ ایشان

  با کلامِ نیکو،‏ آرامش می‌دهیم

  درمان می‌کند خدا،‏ همچون طبیبان

 3. ۳.‏ حکمی بر ایشان مکن،‏ بشنو این فرمان

  مهر و محبت نما،‏ به برادران

  دلگرم شوند آن‌ها،‏ قوّت گیرند آنان

  دستشان را می‌گیریم،‏ همدم ایشان

‏(‏اشع ۳۵:‏۳،‏ ۴؛‏ ۲قر ۱۱:‏۲۹؛‏ غلا ۶:‏۲‏)‏