به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۱۰۰

مهمان‌نواز باشیم

انتخاب فایل صوتی
مهمان‌نواز باشیم

‏(‏اعمال ۱۷:‏۷‏)‏

 1. ۱.‏ مهمان را دوست دارد،‏ یَهُوَه خدا

  می‌پذیرد تو را،‏ بیا آشِنا

  آفتابِ تابانش،‏ بارانِ پربارش

  شادِمان سازد با احسانش

  دستِ بی‌نوا را وقتی می‌گیرد

  همچون یک پدر با مردم می‌باشد

  در قلب و جانِ ما،‏ مهر و لطف و وفا

  نیکی را می‌بخشد او به ما

 2. ۲.‏ دستِ محتاجان را می‌گیریم از دل

  ثمرهٔ نیکو می‌شود حاصل

  حتی غریبه‌ها باشند در قلبِ ما

  محبتِ ما هست از خدا

  مانند لیدیه ما هم می‌گوییم:‏

  ‏«مهمانِ من باشید،‏ پیشم بمانید»‏

  شاد می‌شود خدا از سخاوتِ ما

  بیند قلب ما را هر کجا